Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze
 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.06.2014 r. godz. 9:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZIPSIWZ wraz z załącznikami cz.1 z 3

ZIPSIWZ wraz z załącznikami cz.2 z 3

ZIPSIWZ wraz z załącznikami cz.3 z 3

PDF03.06.2014 r. – wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

PDF05.06.2014 r. – zmiana treści SIWZ

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML