Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.395.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025 i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej - projekt budżetu

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej - deficyt

Wersja XML