Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek

Burmistrz Toszka informuje, że od dnia 24.10.2014 r. do dnia 10.11.2014r do godz. 15.00 trwają konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek.

Opinia winna być wyrażona w formie pisemnej. Wzór formularza do pobrania. Dopuszcza się przesłanie opinii drogą elektroniczną – opinia taka wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej w sposób określony przepisami prawa.

PDFProjekt uchwały

PDFFormularz opinii

Wersja XML