Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.315.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.314.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.313.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.312.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.311.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w roku 2016

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.310.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.309.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.308.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.307.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.306.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.305.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.304.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.303.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.302.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.301.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.300.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.299.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.298.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.297.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Toszek prawa własności nieruchomości położonych w Kotulinie oznaczonych ewidencyjnie numerami 587/199 oraz 597/199

PDFZarządzenie Nr 0050.296.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia na rzecz Gminy Toszek służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości nr 177 o pow. 0,0820 ha stanowiącej własność (zanonimizowano) położonej w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.295.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.213. 2015 z dnia 21.09.2015 r.w sprawie ustalenia Regulaminu wydawania i korzystania z "Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej, logo programu, wzoru graficznego "Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej", wzoru wniosku o wydanie "Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej/duplikatu, wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji programu "Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej oraz wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Toszek a Partnerem Lokalnym Programu "Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej oraz programu "Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej"

PDFZarządzenie Nr 0050.294.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.293.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.292.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.291.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.290.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia na rzecz Gminy Toszek służebności przesyłu na niezabudowanej nieruchomości nr 177 o pow. 0,0820 ha stanowiącej własność położonej w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.289.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.288.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.287.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.286.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.285.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025

PDFZarządzenie Nr 0050.284.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.283.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.282.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.281.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata 2016-2030

PDFZarządzenie Nr 0050.280B.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.280A.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.280.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.279.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.278.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.277.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.276.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.275.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.274.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.273.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Strzeleckiej 10

PDFZarządzenie Nr 0050.272.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.271.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.3.2015 r. z dnia 13.01.2015 r. Burmistrza Toszka w sprawie regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego zainstalowanego w toalecie publicznej stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.270.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.269.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.268.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016-2025 i Projektu Budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.267.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.266.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.265.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.264.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.263.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.262.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli prawidłowości prowadzenia windykacji należności stanowiących dochody Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.261.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do stosowania “Procedury wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom oraz zasad wykonywania przez inkasentów czynności w zakresie inkasenta podatków i opłat”

PDFZarządzenie Nr 0050.260.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej in. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.259.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.258.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.257.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.256.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.255.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.254.205 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku przy ul. Guttmanna

PDFZarządzenie Nr 0050.253.205 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.252.205 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.251.205 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.250.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.249.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.248.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.230.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.247.2015 Burmistrza Toszka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej komisji Wyborczej Nr 7 w Pniowie, powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.246.205 Burmistrza Toszka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.245.205 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.244.2015 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.243.205 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.242.2015 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.241.2015 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.240.2015 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.239.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050/159a/2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie na Starcie" wykonywanie zadań własnych Gminy Toszek w zakresie gospodarki komunalnej

PDFZarządzenie Nr 0050.238.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.237.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.236.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.235.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.234.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.233.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku przy ul. Karola Miarki 1 

PDFZarządzenie Nr 0050.232.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku przy ul. Gliwickiej 15

PDFZarządzenie Nr 0050.231.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, zlokalizowanego w Toszku przy ul. Gliwickiej 15

PDFZarządzenie Nr 0050.230.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu rzeczypospolitej polskiej i do Senatu rzeczypospolitej polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.229.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFZarządzenie Nr 0050.228.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 0050.227.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 października 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.225.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 października 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.224.2015 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej w Kotliszowicach

PDFZarządzenie Nr 0050.223.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.222.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025

PDFZarządzenie Nr 0050.221.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.220.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.219.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.218.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.217.2015 Burmistrza Toszka z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.216.2015 Burmistrza Toszka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 r."

PDFZarządzenie Nr 0050.215.2015 Burmistrza Toszka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.214.2015 Burmistrza Toszka z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr 0050.213.2015 Burmistrza Toszka z dnia 21 września 2015 r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.36.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu wydawania i korzystania z “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej, logo programu, wzoru graficznego “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny zastępczej, wzoru Wniosku o wydanie “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej/ duplikatu, wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji programu “Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” oraz wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Toszek a Partnerem Lokalnym programu “Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”

PDFZarządzenie Nr 0050.212.2015 Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.211.2015 Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.210.2015 Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.209.2015 Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.208.2015 Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.207.2015 Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.206.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Toszek udziału w wysokości 1/5 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 190/11, obręb Toszek ,stanowiącej drogę

PDFZarządzenie Nr 0050.205.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.204.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizacje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.203.2015 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: wyznaczenia Pani Alicji Przybylskiej na nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku w czasie jego nieobecności w przedszkolu

PDFZarządzenie Nr 0050.202.2015 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.201.2015 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2015 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2015 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2015 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.197.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej in. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.196.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Ciochowicach przy ul. Osiedlowej

PDFZarządzenie Nr 0050.194.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Toszku przy ul. Ludwiga Guttmanna

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Pisarzowice

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2015 r. w sprawie: wyznaczenia Pani dr Izabeli Kusz na nauczyciela zastępującego dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w czasie jego nieobecności w szkole

PDFZarządzenie Nr 0050.188.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.187.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2015 r. w sprawie: zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2015 Burmistrza Toszka z dnia 3 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.110.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie : ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.185.2015 Burmistrza Toszka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku.

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2015 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2015 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2015 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.171.2015 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2015 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2015 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2015 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.164.2015 Burmistrza Toszka - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2015 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2015 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2015 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2015 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2015 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 14

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.154.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.152.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.150.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.149.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kotliszowicach przy ul. Szkolnej

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2015 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.142.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2015 r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.36.2015 r. z dnia 09.03.2015 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu wydawania i korzystania z “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej, logo programu, wzoru graficznego “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny zastępczej, wzoru Wniosku o wydanie “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej/ duplikatu, wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji programu “Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” oraz wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Toszek a Partnerem Lokalnym programu “Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025

PDFZarządzenie Nr 0050.138.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2015 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie ul. Szkolna 4/1, 44-120 Pyskowice.

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2015 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2015 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2015 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatorów “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2015”

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie:ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilkowiczkach

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.124.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2015 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2015 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2015 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2015 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2015 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2015”

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2015 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącą własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2015 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Pniowie, ul. Szkolna 4/1, 44-120 Pyskowice

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2015 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.114.2015 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2015 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2015 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2015 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizacje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie ul. Szkolna 4/1, 44-120 Pyskowice, dla której organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2015 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2015 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie: przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2015 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2015”

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2015 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2015 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2015 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2015 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2015 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2015 Burmistrza Toszka z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: zezwolenia na używanie nazwy miejscowości sołeckiej “Pniów” w znaku towarowym

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2015 Burmistrza Toszka z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2015 Burmistrza Toszka z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2015 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2015 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2015 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2015 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2015 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2015 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2015 Burmistrza Toszka z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2015 Burmistrza Toszka z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2015 Burmistrza Toszka z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2015 Burmistrza Toszka z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2015 Burmistrza Toszka z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2015 Burmistrza Toszka z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.74.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.72A.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: utworzenia listy rankingowej uczestników programu budowy instalacji fotowoltaicznej w roku 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.72.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad udostępniania nazwy miasta Toszek oraz nazw miejscowości sołeckich leżących na terenie Gminy Toszek w znaku towarowym podmiotu uprawnionego

PDFZarządzenie Nr 0050.71.2015 Burmistrza Toszka z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2015 Burmistrza Toszka z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.65.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.62.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka na rok szkolny 2014/2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2015 Burmistrza Toszka z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie: zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2015 Burmistrza Toszka z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek 

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.50.2015 r. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Toszek na rok 2014,informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2015 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanej linii kablowej niskiego napięcia na działkach: 138/6 nr KW GL1G/00066533/2 ,163/75 nr KW GL1G/00101808/9, obręb Paczyna stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanej linii kablowej niskiego napięcia na działce 245/60 , 251/60 i 343/82 obręb stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanej linii kablowej niskiego napięcia na działce 249/60 obręb Toszek nr KW GL1G/00041212/5 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie nr 0050.50.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Toszek na rok 2014,informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2015 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanej linii kablowej niskiego napięcia na działkach: 138/6 nr KW GL1G/00066533/2 ,163/75 nr KW GL1G/00101808/9, obręb Paczyna stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.48.2015 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie nr 0050.47.2015 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2015 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia “Razem dla Kotulina”

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2015 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk “Górny Śląsk- 2015”

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2015 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.197.2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Toszek na lata 2012-2015

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wydawania i korzystania z “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej, logo programu, wzoru graficznego “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny zastępczej, wzoru Wniosku o wydanie “Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej" / duplikatu, wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji programu “Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej” oraz wzoru Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Toszek a Partnerem Lokalnym programu “Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej”

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2015 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2015 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2015 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: uzgodnienia regulaminu rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Toszku oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kotulinie, Oddziału Przedszkolnego w szkole Podstawowej w Paczynie, Oddziału Przedszkolnego w szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów, rad soleckich oraz zarządu Osiedla Oracze na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015 

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.16.2015 r. z dnia 3.02.2015 r. w sprawie : powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2015 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2015 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2015 Burmistrza Toszka z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku na rok 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: planu finansowego na 2015 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2015 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie: powierzenia obowiązków Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.3.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie: regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego zainstalowanego w toalecie publicznej stanowiącej własność Gminy

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2015 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wersja XML