Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2015 oraz oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2015 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku.

Wersja XML