Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.229.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r w sprawie:

PDFZarządzenie Nr 0050.229.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r w sprawie: zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Wersja XML