Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.313.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.312.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.311.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.310.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.309.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.308.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.307.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Sarnów

PDFZarządzenie Nr 0050.306.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.305.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.304.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.303.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.302.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.301.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.300.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.299.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.298.2016 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.297.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.296.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.295.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.294.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.293.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.292.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.291.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.290.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Toszka

PDFZarządzenie Nr 0050.289.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Sarnów

PDFZarządzenie Nr 0050.288.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.287.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.286.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.285.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.284.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.283.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.282.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych okresie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.281.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.280.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.279.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawiezmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.278.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.277.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.276.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.274.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.273.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.272.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Boguszycach, a stanowiącej ul. Osiedlową, oznaczonej ewidencyjnie numerem 217/57

PDFZarządzenie Nr 0050.271.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.270.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanego przebiegu odcinka gazociągu D110RC na działce nr 1295/181 obręb Toszek nr KW GL1G/00039396/1 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.269.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.268.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.267.2016 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.266.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.265.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.264.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.263.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.262.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.261.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.260.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.259.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFZarządzenie Nr 0050.258.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.257.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 0050.256.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka nr 09/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Toszek, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

PDFZarządzenie Nr 0050.255.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.254.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.253.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.252.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.251.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.250.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanej linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach: nr 234/21 nr KW GL1G/00128310/6 i nr 468/5, nr KW GL1G/00067170/6 obręb Kotliszowice stanowiące własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.249.2016 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2016/ 2017

PDFZarządzenie Nr 0050.248.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.247.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.246.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.245.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.244.2016 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.243.2016 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra”

PDFZarządzenie Nr 0050.242.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.241.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.240.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.239.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.238.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.237.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.236.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.235.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.234.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.233.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.232.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.231.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.230.2016 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.229.2016 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.228.2016 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.227.2016 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 października 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.225.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przeznaczenie nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.224.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 października 2016 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Toszku przy ul. Dworcowej

PDFZarządzenie Nr 0050.223.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.222a.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.222.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.221.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.220.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.219.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.218.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.217.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 września 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.216.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2016 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.215.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.214.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.213.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2016 r. w sprawie sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.212.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.211.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.210.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.209.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.208.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Toszku i jednostek organizacyjnych Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.207.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr 0050.206.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. ks.Jana Twardowskiego, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 381/8 i 382/8

PDFZarządzenie Nr 0050.205.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “ Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016”

PDFZarządzenie Nr 0050.204.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”

PDFZarządzenie Nr 0050.203.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.202.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.201.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.197.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.196.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.194.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.188.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.187.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.185.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie Powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Pani Lidii Skowron-Rittau ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.174a.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.174.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016”

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora (ów) „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom menigokokowych serogrupy C w roku 2016”

PDFZarządzenie Nr 0050.173a.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.173.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora (ów) „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w polanie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.171.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.164.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu składania wniosków w ramach udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – “Wyprawka szkolna”

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016”

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”.

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie głoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 362/9

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.154.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.152.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Toszku przy ul. ks.Jana Twardowskiego

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Paczynce w rejonie ul. Górnej

PDFZarządzenie Nr 0050.150.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.149.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika do Zarządzenia Nr 0050.80.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.142.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra

PDFZarządzenie Nr 0050.138.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Strzeleckiej 10 w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawienierozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku ul. Dworcowa 27, 44-180 Toszek dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.124.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2016 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2016 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2016 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 5 w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3 w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.114.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku ul. Dworcowa 27, 44-180 Toszek dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Toszku ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2016 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: przygotowania i udziału Gminy Toszek w regionalnym ćwiczeniu obronnym – “RĆO -2016”

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2016 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku"

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości położonych w Pniowie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku ul. Dworcowa 27, 44-180 Toszek dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie: w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości położonej w Paczynce do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Dworcowej 29 w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.74.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.72.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.71.2016 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2016 Burmistrza Toszka z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2016 Burmistrza Toszka – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.65.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.62.2016 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek”

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Szkolnej w Ciochowicach

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2015/2016 

PDFZarządzenie Nr 0050.59c.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016 

PDFZarządzenie Nr 0050.59b.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.59a.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla projektowanej linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach: nr 901/1, nr 902/1 nr KW GL1G/0011718/2 i nr 30/1, nr KW GL1G/00037104/4 obręb Paczynka stanowiące własność Gminy Toszek 

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2015 oraz oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2016 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2016 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: wyznaczenia Pani mgr Anny Zarzeckiej na nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w czasie jej nieobecności w szkole

PDFZarządzenie Nr 0050.47.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2016 Burmistrza Toszka z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2016 r. sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Strzeleckiej 1

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2016 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Pani mgr Anieli Kokoszka na nauczyciela zastępującego dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie w czasie jej nieobecności w szkole.

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2016 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej pt. “ Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożaru obiektu wielkogabarytowego użyteczności publicznej na przykładzie toszeckiego “Zamku"

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Pisarzowicach, stanowiących drogi

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.27.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2016-2025

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2016 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotulinie, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Paczynie, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2016/2017

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany nauczyciela zastępującego dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w czasie jego nieobecności w szkole

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2016 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2015/2016

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.3.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.G.Morcinka w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego na rok 2016 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2016

Wersja XML