Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Restrukturyzacja zadłużenia

PDFZarządzenie Nr 0050.336.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: wdrożenia programu ułatwienia spłaty zadłużenia za gminne lokale mieszkalne osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) na rzecz Gminy Toszek

PDFUchwała nr XXXIII/417/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie - Miastu Toszek lub jej jednostkom podległym

Wersja XML