Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2016

PDFZarządzenie Nr 0050.268.2015 Burmistrza Toszka z dnia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016-2025 i Projektu Budżetu Gminy Toszek na rok 2016

Wersja XML