Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2016/2017

Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2016/2017
tryb postępowania: przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 21 lipca 2016r. godz. 12.00
 

DOCSIWZ
ODTzałącznik nr 1 - umowa - dowóz Pyskowice
DOCzałącznik nr 2 - umowa - dowóz Pniów
DOCzałącznik nr 3 - umowa dzierżawy
ODTzałącznik nr 3a do umowy dzierżawy
DOCzałącznik nr 4 - wykonanie usług
DOCzałącznik nr 5 - wykaz sprzętu
DOCzałącznik nr 6 - wykaz osób

PDF14.07.2016 r. - wyjaśnienia treści SIWZ

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania I

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania II

Wersja XML