Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz administrowania platformą Moodle na potrzeby projektu,„Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”

tryb postępowania: zapytanie ofertowe
termin składania ofert: 9 grudnia 2016r. godz. 10.00

DOCZapytanie ofertowe dot. „Wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz administrowania platformą Moodle na potrzeby projektu,„Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”

DOCFormularz aplikacyjny - I

DOCFormularz aplikacyjny - II

PDFProtokół z otwarcia zapytania ofertowego pn.: Wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz administrowania platformą Moodle na potrzeby projektu " Z myślą o przyszłości wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"

Wersja XML