Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugie zapytanie ofertowe dot. "Przeprowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Toszek"

tryb postępowania: zapytanie ofertowe
termin składania ofert: 9 grudnia 2016r. godz. 12.00

DOCDrugie zapytanie ofertowe dot. "Przeprowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Toszek"

DOCZałącznik nr 1

DOCZałącznik nr 2

PDFProtokół z otwarcia zapytania ofertowego pn.: Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Toszek"

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML