Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu "Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 15 grudnia 2016r. godz. 10.00

DOCOgłoszenie
ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFWyjaśnienia treści SIWZ
PDFWyjaśnienia treści SIWZ - II

PDFProtokół otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn.: Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML