Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2017

PDFZarządzenie nr 120.41.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.40.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki kasy w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania, drogą spisu z natury

PDFZarządzenie Nr 120.39.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.38.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek, będących na wyposażeniu świetlic wiejskich

PDFZarządzenie Nr 120.37.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.36.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.170.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

PDFZarządzenie Nr 120.35.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 107/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku z późn. zm.

PDFZarządzenie Nr 120.34.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń-marzec 2018 r. w związku z przypadającym Świętem Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2018 r. (sobota) dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 120.33.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik-grudzień 2017 r. w związku z przypadającym Narodowym Świętem Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r (sobota) dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 120.32.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.31.2017 Burmistrza Toszka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych

PDFZarządzenie Nr 120.30.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych.

PDFZarządzenie Nr 120.29.2017 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.28.2017 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.27.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o wyniku naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.26.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.25.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.24.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie informacji o wyniku naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.23.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.22.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.21.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.20.2017 Burmistrza Toszka z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych

PDFZarządzenie Nr 120.19.2017 Burmistrza Toszka z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek, będących na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych

PDFZarządzenie Nr 120.18.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu czerwcu 2017 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 120.17.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy

PDFZarządzenie Nr 120.16.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad odpisywania z ksiąg rachunkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, należności stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym oraz zasad dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych

PDFZarządzenie Nr 120.15.2017 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.14.2017 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.13.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2017 r. sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.12.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2017 r. sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonowania systemu szkoleń w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.11.2017 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2017 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.10.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku z późn. zm.

PDFZarządzenie Nr 120.9.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.8.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.40.2016 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku”

PDFZarządzenie Nr 120.7.2017 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych

PDFZarządzenie Nr 120.6.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.5.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu lutym 2017 w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2017 r do dnia 31 marca 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 120.4.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.3.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.2.2017 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2017 r. sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.1.2017 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 107/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku z późn. zm.

Wersja XML