Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kotliszowice

Sołectwo Kotliszowice

Sołtys: Mariusz Rak
Dane kontaktowe:
- adres do korespondencji: 44-180 Kotliszowice, ul. Wiejska 2
- telefon: 695997514
- adres e-mail: marioiala1902@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej:
Joanna Jaksik (Przewodnicząca Rady Sołeckiej)
Piotr Buchta
Maria Gwozdek
Sebastian Hohenberg
Sabina Rotter

PDFStatut sołectwa Kotliszowice

PDFUchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice

Wersja XML