Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ciochowice

Sołectwo Ciochowice

Sołtys: Erhard Fitzon
Dane kontaktowe:
- adres do korespondencji: 44-180 Ciochowice, ul. Szkolna 4
- telefon: 32 233 50 61
- adres e-mail: brak

Członkowie Rady Sołeckiej:
Jan Naczyński (Przewodniczący Rady Sołeckiej)
Henryk Henkel
Waldemar Nowara
Krystian Donchór
Józef Poloczek

PDFStatut sołectwa Ciochowice

PDFUchwała nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

PDFUchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

PDFUchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice

PDFUchwała Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice

Wersja XML