Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ligota Toszecka

Sołectwo Ligota Toszecka

Sołtys: Jakub Krzykawski
Dane kontaktowe:
- adres do korespondencji: 44-180 Ligota Toszecka, ul. Wiejska 18
- telefon: 32 233 56 37
- adres e-mail: jkrzykawskitek@gmail.com

 

Członkowie Rady Sołeckiej:
Mariola Sołtysik (Przewodnicząca Rady Sołeckiej)
Karolina Foik
Roman Janysek

PDFStatut sołectwa Ligota Toszecka

PDFUchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka

Wersja XML