Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pisarzowice

Sołectwo Pisarzowice

Sołtys: Monika Błażytko (Przewodnicząca Rady Sołeckiej)
Dane kontaktowe:
- adres do korespondencji: 44-180 Pisarzowice, ul. Gliwicka 8/1
- telefon: 530805977
- adres e-mail: monika.blazytko@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej:
Renata Daniel
Janina Gawron
Teresa Zych

PDFStatut Gminy Pisarzowice

PDFUchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice

Wersja XML