Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Proboszczowice

Sołectwo Proboszczowice

Sołtys: Anna Zając
Dane kontaktowe:
- adres do korespondencji: nie udostępniono
- telefon: 507110008
- adres e-mail: a.nowotna@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej:

Elżbieta Pallus
Krystian Czampik
Iwona Kampa


PDFStatut sołectwa Proboszczowice

PDFUchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice

Wersja XML