Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: “Wzrost umiejętności kolarskich członków szkółki kolarskiej “Toszek” poprzez udział w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa”, złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy “Toszecka Grupa Kolarska”, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek

Wersja XML