Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Podstawowa w Kotulinie - dane jednostki

Szkoła Podstawowa w Kotulinie

ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin
tel.: 32 230-61-13

e-mail: 
www.spkotulin.edupage.org

NIP 9690919210
REGON 001212023

Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy Toszek, szkoła publiczna

Dyrektor: Anna Pawłowska

Czas pracy placówki: lekcje 7.45 - 15.05 + zajęcia dodatkowe
Czas pracy świetlicy: 7.15 - 8.30, 13.15 - 16.00
Czas pracy biblioteki: 8 godzin lekcyjnych w tygodniu + wszystkie przerwy dla uczniów

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - SP Kotulin

DOCXKomentarz do raportu

Wersja XML