Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy

Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy (ZRP)

e-mail:
fax: 32 237-80-20


Iwona Filip – Kierownik Referatu
tel.: 032 237 80 35
Pokój nr 26


Andrzej Pruski - Główny Specjalista
tel.: 32 237-80-30
Pokój nr 27


Joanna Rosikoń - Inspektor
tel.: 32 237-80-30
Pokój nr 27


Piotr Kalinowski– Inspektor
tel.: 32 237-80-30
Pokój nr 27


Łukasz Glomb – Informatyk
tel.: 32 237-80-20
Pokój nr 27

Wersja XML