Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego na prefinansowanie inwestycji „Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej „Zamek w Toszku”

PDFZapytanie Ofertowe

PDFIstotne Postanowienia Umowy

ODTFormularz ofertowy

PDFSprawozdanie finansowe za rok 2015

PDFSprawozdanie finansowe za rok 2016

PDFPlan finansowy na 2017

PDFUmowa o przyznaniu pomocy

PDFUchwała Rady Miejskiej

PDFPytania wraz z wyjaśnieniami

 
Wersja XML