Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku

PDFOgłoszenie o zamówieniu

DOCSIWZ

PDFProjekt budowlany pn:"Budowa kotłowni gazowej o mocy 2x125 kW w miejscu istniejącej kotłowni olejowej w budynku zamku oraz zabudowy kotła gazowego 2 funkcyjnego o mocy 24 kW w budynku administracyjnym wraz z instalacją gazową na terenie Centrum Kultury „Zamek w Toszku” przy ul. Zamkowej 10.

PDFRysunek nr 1 – Zagospodarowanie terenu

PDFRysunek nr 2 – Profil podłużny instalacji ziemnej gazu

PDFRysunek nr 4 - Rzut kotłowni olejowej 2x150 kW – stan projektowany

PDFRysunek nr 5 – Schemat technologiczny kotłowni gazowej 2x125kW

PDFRysunek nr 6 - Rzut piwnic budynku administracyjnego – kocioł 24 kW

PDFRysunek nr 7 – Rzut kuchni

PDFRysunek nr 8 – Rzut kuchni i Sali bankietowej

 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML