Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.301.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.300.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.299.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.298.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.297.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.296.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.295.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.294.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.293.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.292.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.291.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.290.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.289.2018 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.288.2018 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.287.2018 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.286.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.285.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.284.2018 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.283.2018 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.282.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwckiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.281.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przerw pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2018/2019

PDFZarządzenie nr 0050.280.2018 Burmistrza Toszka – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej pt. “Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku wystąpienia pożaru w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku”.

PDFZarządzenie Nr 0050.279.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.278.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.277.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.276.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.275.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.274.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.273.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.272.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

PDFZarządzenie nr 0050.271.2018 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.266.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.265.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.264.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.263.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.262.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.261.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2019.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.260.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

PDFZarządzenie Nr 0050.259.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.258.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.257.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.256.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.255.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Toszku przy ul. Wilkowickiej 20 i 22

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.254.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.253.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.252.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.251.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.250.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.249.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.248.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.247.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.246.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.245.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.244.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.243.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. w Paczynie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.242.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.241.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Górnośląskiej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1681/223

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.240.2018 z dnia 8 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.231.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.239.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.238.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.237.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.236.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.235.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.234.2018 z dnia 5 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.223.2018 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.233.2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.232.2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.231.2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.230.2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.229.2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Toszku przy ul. Rynek 22/Chrobrego1

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.228.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.227.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.226.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.225.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.224.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.223.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.222.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 2

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.221.2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.220.2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.219.2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących przyjęcia hejnału i hymnu Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.218.2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.217.2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.216.2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.215.2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.214.2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.213.2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie nr 0050.212.2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznych wiadomości

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.211.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.210.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.209.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.208.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.207.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.206.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.205.2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.204.2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.203.2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.202.2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.201.2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.200b.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.200a.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.200.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.199.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.198.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.197.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.196.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.195.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.194.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.193.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.192.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.191.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.190.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.189.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.188.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.187.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.186.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.185.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2018 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.183.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.182.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.181.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. “PIAST 2018”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.180.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.179.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.178.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.177.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku przy ul. Górnośląskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1681/223, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.176.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.175.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.174.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2018 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.172.2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotulinie przy ul. Nogowczyckiej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 152/22

PDFZarządzenie Nr 0050.171.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.157.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.156.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.155.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.154.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.153.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.152.2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.151.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.150.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.149.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.148.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.147.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.146.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.145.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.144.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.143.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.142.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.141.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2018 Burmistrza Toszka z dnia 18 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 319/82 oraz 320/82

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Toszka z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.138.2018 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2018 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2018 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Kotulinie przy ul. Nogowczyckiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 152/22, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 0050.124.2018 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 322/82

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2018 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.96.2018 Burmistrza Toszka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pod nazwą “Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków”

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2018 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: “Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2018 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku przy ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonej ewidencyjnie numerem 307/82, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2018 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Pniowie przy ul. Srocza Góra, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1189/99, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie Nr 0050.114.2018 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Kotulinie przy ul. Kolejowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 819/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2018 Burmistrza Toszka z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2018 Burmistrza Toszka z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2018 Burmistrza Toszka z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2018 Burmistrza Toszka z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2018 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2018 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2018 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2018 Burmistrza Toszka z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pod nazwą “Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków”

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2018 Burmistrza Toszka z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w palnie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonych ewidencyjnie numerami 319/82 i 320/82, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Toszek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w sumowaniu wydatków w Zarządzeniu Burmistrza Toszka nr 0050.76.2018 z dnia 23 marca 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad wykorzystywania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2018 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2017 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.74.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.72.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.71.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania sołectwu Ciochowice składników mienia komunalnego

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2018 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie, będącego własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2018 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.65.2018 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku w rejonie ul. Chrząszcza, oznaczonej ewidencyjnie numerem 322/82, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Pisarzowicach przy ul. Wiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 320/147, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2018 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0050.314.2017 z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz w wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek.

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.47.2018 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2018 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2018 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 1360/181

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2018 Burmistrza Toszka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021”

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w paczynie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej, stanowiącymi własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2018 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2018 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.27.2018 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2018 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie dowozu lub zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Toszek do placówek oświatowych

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2018 roku”

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek stanowiącej działkę o numerze 577/47

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.132.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Paczynie przy ul. Astrów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 1208/125

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pniowie przy ul. Srocza Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 1190/99

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie nr 0050.4.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2018
 

Wersja XML