Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum Dowóz

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie dowozu lub zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Toszek do placówek oświatowych

ODTzałącznik nr 1 - wniosek w sprawie dowozu lub zwrotu kosztów

ODTzałącznik nr 2 - skierowanie na dowóz

ODTzałącznik nr 3 - rozliczenie kosztów przejazdu własnym środkiem transportu

ODTzałącznik nr 4 - zwrot kosztów środkami komunikacji publicznej
 

Wersja XML