Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFWykaz nieruchomości położonej w Toszku stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na cele rekreacyjno - sportowe, na czas nieoznaczony

PDFWykaz nieruchomości położonych w Toszku stanowiące własność Gminy Toszek, przeznaczone do oddania w dzierżawę, na cele rekreacyjno- sportowe, na okres 10 lat

PDFWykaz nieruchomości położonych w Proboszczowicach stanowiące własność Gminy Toszek, przeznaczone do oddania w dzierżawę, na cele rolne, na okres 10 lat

PDFWykaz nieruchomości położonych w Kotliszowicach i Paczynie stanowiące własność Gminy Toszek, przeznaczone do oddania w dzierżawę, na cele rolne, na okres do 3 lat

Wersja XML