Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adaptację i doposażenie sali, w której utworzone zostaną nowe miejsca przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku w ramach projektu „Kraina przedszkolaka – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Toszek”

PDFZapytanie ofertowe

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie

PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

DOCZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie

PDFSprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w zapytaniu o cenę

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML