Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji (2013-2015)

PDFObwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 października 2012 r.

PDFObwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku z dnia 6 maja 2013 r.

PDFUchwała Nr 1/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku

PDFUchwała Nr 2/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia pieczątki przez Gminną Komisję Wyborczą w Toszku

PDFUchwała Nr 3/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji (2013-2015)

PDFUchwała Nr 4/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia wzorów druków niezbędnych do zarejestrowania kandydata na radnego w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji (2013-2015)

PDFUchwała Nr 5/2013 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia wzoru druku niezbędnego do zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji (2013-2015)

PDFUchwała Nr 6/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: ustalenia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 9 maja 2013 r. – numery i okręgi wyborcze, liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz numery, granice obwodowych głosowania i wyznaczone siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 4 czerwca 2013 r. – przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na radnych

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 4 czerwca 2013 r. – skład osobowy, siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych i godziny otwarcia lokali wyborczych

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 11 czerwca 2013 r. – lista kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 11 czerwca 2013 r. – informacja o nieprzeprowadzaniu wyborów do Młodzieżowej rady Gminy w Toszku w okręgu wyborczym nr 4, 5 i 7

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 11 czerwca 2013 r. – zmieniające obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie osobowym, siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych i godzinach otwarcia lokali wyborczych

PDFProtokół głosowania - okręg wyborczy nr 1, 2, 3, 8, 9

PDFProtokół głosowania - okręg wyborczy nr 6

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 czerwca 2013 r. – wyniki wyborów

DRUKI DO POBRANIA

DOCXDruk zgłoszenia kandydata na radnego z załącznikami

DOCXWzór listy osób popierających kandydata na radnego

DOCXDruk zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej z załącznikiem

Wersja XML