Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Gminy Toszek nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.220.2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy
PDFFormularz zgłaszania uwag i propozycje rozwiązań - mieszkańcy
DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań do projektu uchwały - dla mieszkańców
PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii - organizacje pozarządowe
DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii o projekcie uchwały - dla organizacji pozarządowych
PDFWyniki konsultacji społecznych

Wersja XML