Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Toszek nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia hymnu i hejnału Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.219.2018 Burmistrz Toszka z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących przyjęcia hejnału i hymnu Gminy Toszek

PDFProjekt uchwały

PDFFormularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań do projektu uchwały

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań do projektu uchwały

PDFWyniki konsultacji społecznych

Wersja XML