Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr L/2018 z L Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 września 2018 r.

PDFProtokół nr L z L Sesji Rady Miejskiej w Toszku - 26.09.2018 r.

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka

PDFUchwała nr L/437/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/438/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Gminę Toszek zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

PDFUchwała nr L/439/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2018.

PDFUchwała nr L/440/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

PDFUchwała nr L/441/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/442/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 354/31 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/443/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1621/70 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/444/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018.

PDFUchwała nr L/445/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/446/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Wersja XML