Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagrania z Sesji

Szanowni Państwo!

Celem spełnienia obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), tj. zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej (Biuletyn Informacji Publicznej) podmiotu publicznego (Gminy Toszek), czas publikacji nagrań z obrad sesji Rady Miejskiej w Toszku ulegnie przedłużeniu. Konieczne jest bowiem dokonanie transkrypcji głosu z obrad sesji na tekst (napisy) i tym samym wypełnienie obowiązujących od 23 września 2020 r. ustawowych wymogów o dostępności cyfrowej w/w stron.

Wersja XML