Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Skład Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
 
1. DYAS Arkadiusz – Przewodniczący Komisji
2. BROMMER Teresa – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. GRABELUS Krzysztof
4. KALUS Ewa
5. KOBIERNIK Tadeusz
6. KUCHARCZYK Rafał
7. WAWRZYNOSEK Sylwia
Wersja XML