Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2018

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.261.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2019.

Wersja XML