Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne nad projektami uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy

PDFZarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2019 r. sprawie w sprawie przyjęcia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Toszek

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały – dla mieszkańców

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały – dla organizacji pozarządowych, podmiotów

PDFWynik konsultacji społecznych: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Toszek

Wersja XML