Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza - rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.488.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.487.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.486.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.485.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.484.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.482.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.481.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.480.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wspierania realizacji zadania

PDFZarządzenie Nr 0050.479.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFZarządzenie Nr 0050.478.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.477.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki

PDFZarządzenie Nr 0050.476.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.475b.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenie Inwentaryzacji gotówki kasy w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania, drogą spisu z natury

PDFZarządzenie Nr 0050.475a.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.475.2013 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania

PDFZarządzenie Nr 0050.475.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz drukow ścisłego zarachowania

PDFZarządzenie Nr 0050.474.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.473.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.471.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.470.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.469.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.468.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.467.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.466.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.465.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.464.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.463.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.462.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań

PDFZarządzenie Nr 0050.461.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: zawarcia umowy zamiany niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy Panią Reginą Cieślik a Gminą Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.460.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.459.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.458.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek.

PDFZarządzenie Nr 0050.457.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.374.2013 z dnia 30 października 2013r w sprawie : przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetragowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.456.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.455.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.454.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.453.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.452.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.451.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.450.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej

PDFZarządzenie Nr 0050.449.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Pniowie

PDFZarządzenie Nr 0050.448.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.447.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.446.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.443.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.442.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.441.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.440.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.439.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.438.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2013 r. w Urzedzie Miejskiem w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.437.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.436.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.435.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących wlasność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.434.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.433.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wspierania realizacji zadania

PDFZarządzenie Nr 0050.431.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.430.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.410.2013 z dnia 25.11.2013 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.429.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.428.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.427.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.426.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.425.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.424.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.423.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.422.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.421.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.420.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.419.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.418.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.417.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.416.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.415.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.414.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.413.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.412.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.242.2013 r. z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.411.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.410.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.409.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.408.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.407.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.406.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.405.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.404.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.403.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.402.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.401.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.400.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.399.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.398.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.397.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.396.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad wykonywania przez inkasentów czynności w zakresie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy

PDFZarządzenie Nr 0050.395.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025 i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.394.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku zasad przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej

PDFZarządzenie Nr 0050.393.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.392.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.391.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.390.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.389.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.388.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.387.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.386.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.385.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.384.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.383.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.382.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.381.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.380.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.379.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Pniowie

PDFZarządzenie Nr 0050.378.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.377.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.376.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

PDFZarządzenie Nr 0050.375.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.374.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.373.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.372.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.371.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.370.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.55.2013r. Burmistrza Toszka z dnia 05.03.2013r w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.369.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.368.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.367.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.366.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.365.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zbycia mienia ruchomego Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.364.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.363.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.362.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.361.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.360.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.359.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.358.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.357.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.356.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.355.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.354.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.353.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.352.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.351.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.350.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.349.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.348.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: Zarządzenie Nr 0050.342.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.347.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pisarzowice oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Pisarzowicach

PDFZarządzenie Nr 0050.346.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.345.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych

PDFZarządzenie Nr 0050.344.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.343.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.342.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.341.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.340.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej

PDFZarządzenie Nr 0050.339.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: powierzenia obowiązków Głównego Księgowego jednostki sektora finansów publicznych

PDFZarządzenie Nr 0050.338.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.337.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.336.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: wdrożenia programu ułatwienia spłaty zadłużenia za gminne lokale mieszkalne osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) na rzecz Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.335.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.334.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie

PDFZarządzenie Nr 0050.333.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.332.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej

PDFZarządzenie Nr 0050.331.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.330.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek działających na terenie Powiatu Gliwickiego

PDFZarządzenie Nr 0050.329.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżwę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.328.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.327.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.326.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.324.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej

PDFZarządzenie Nr 0050.323.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.322.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.321.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.320.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.319.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.318.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.317.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.316.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.315.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.314.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.313.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.312.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, wykorzystywanych w podróży służbowej

PDFZarządzenie Nr 0050.311.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.310.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.309.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.308.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pisarzowice oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Pisarzowicach

PDFZarządzenie Nr 0050.307.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.306.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.305.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Antymobbingowej

PDFZarządzenie Nr 0050.304.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.303.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.302.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.301.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.300.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej

PDFZarządzenie Nr 0050.299.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2013 r. w sprawie: powołania dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

PDFZarządzenie Nr 0050.298.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.297.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.296.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wewnetrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.295.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych z zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.294.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.293.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.292.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.291.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.290.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr 0050.289.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.55.2013 z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.288.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.287.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.286.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.285.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.284.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.283.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.282.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.281.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.280.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.279.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.278.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.277.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych z zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.276.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.275.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.274.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków w roku szkolnym 2013/2014 o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

PDFZarządzenie Nr 0050.273.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.272.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.271.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.270.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.269.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.268.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.267.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.266.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.265.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im..G.Morcinka w Toszku nw roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.264.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu działania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.263.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

PDFZarządzenie Nr 0050.262.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.261.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.260.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.259.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie.

PDFZarządzenie Nr 0050.258.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.55.2013r. Burmistrza Toszka z dnia 05.03.2013r w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.257.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.256.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.255.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.254.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.253.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.252.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.251.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.250.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w miesiącu wrześniu 2013r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym lipiec-wrzesień 2013r.

PDFZarządzenie Nr 0050.249.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.248.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.247.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.228.2013r.z dnia 31.07.2013r.

PDFZarządzenie Nr 0050.246.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.245.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.244.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.243.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.242.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.241.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.240.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.239.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.238.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.237.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.236.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.235.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku do zaciągania zobowiązania związanego z organizacją dowożenia uczniów do szkół

PDFZarządzenie Nr 0050.231.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.230.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.229.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.228.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.227.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.225.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.224.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.223.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.222.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Paczynce

PDFZarządzenie Nr 0050.221.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.220.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.219.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.218.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.217.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.216.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie

PDFZarządzenie Nr 0050.215.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.214.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.213.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 0050.212.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 0050.211.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 0050.210.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.209.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.208.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.207.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.206.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.205.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.204.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.203.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.202.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.201.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.197.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej na wniosek

PDFZarządzenie Nr 0050.196.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: dopuszczenia do stosowania programu komputerowego "Odpady komunalne- ewidencja i naliczanie (wersja rozwojowa)

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.194.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wykazu programów i systemów komputerowych dopuszczonych do stosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20.07.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu dla realizatora Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w 2013r

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia realizatora/realizatorów Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w 2013r.

PDFZarządzenie Nr 0050.188.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Pniowie

PDFZarządzenie Nr 0050.187.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.185.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazu dokumentów z zakresu kontroli zarządczej obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia realizatora/realizatorów Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w 2013r.

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla stacji transformatorowej słupowej P81, słupa Sn, linii napowietrznej i linii kablowej na nieruchomości o nr działki 86/1 k.m.3 obręb Płużniczka stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w 2013 roku w ramach "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032"

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Toszku programów i systemów komputerowych

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Toszku programów i systemów komputerowych

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: powolania Komisji celem wyboru osoby fizycznej w ofertach zlożonych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku"Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.171.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji(2013-2015)

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2013 Burmistrza Toszka z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenie konkursu ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2013"

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji (2013-2015)

PDFZarządzenie Nr 0050.154.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie: organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.152.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.150.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.149.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2013/2014

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowiczkach

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji d/s oceny zgłoszeń w konkursie"Zielona Gmina"

PDFZarządzenie Nr 0050.142.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.138.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Płużniczce

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Płużniczce

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Kotliszowicach

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Kotliszowicach

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20.07.2011r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: Powołania Komisji do ustalenia w drodze losowania kolejności realizacji wniosków w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ściekow oraz systemow odprowadzania ściekow na terenie Gminy Toszek na lata 2013 -2017 oraz ustalenia daty tego losowania

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów przez Komisję Przetargową

PDFZarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie:ogłoszenia i organizacji konkursu na "Najpiękniej ukwiecone okno toszeckiego rynku"

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku za rok 2012

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: określenia zasad przyznawania,przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie:przygotowania i udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie : ustalenia wartości ekwiwalentów pieniężnych przysługujących z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz prania odzieży

PDFZarządzenie Nr 0050.114.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2012/2013

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.58.2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: przeznaczenia o nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchylające Zarządzenie Nr 0050.71.2013r. Burmistrza Toszka z dnia 21.03.2013r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury"Zamek w Toszku" za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.74.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.72.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: harmonogramu przekazywania w roku 2013 do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku dokumentacji wytworzonej w komórkach organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 0050.71.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.65.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Gminy Toszek, które utraciły wartość użytkową oraz powołania Komisji Likwidacyjnej

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.62.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek.

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania rokowań

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia wartości ekwiwalentów pieniężnych przysługujących z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz prania odzieży

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości położonej w Boguszycach przy ul.Ujazdowskiej , będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. w formie wsparcia realizacji zadań.

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.47.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2013 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań 2013 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Sarnów

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: powolania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż w formie wsparcia realizacji zadań

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka nr 09/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Toszek, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań

PDFZarządzenie Nr 0050.27.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddanie w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2012/2013

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2012/2013

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu finansowego na rok 2013 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wspierania realizacji zadania

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań 2013r.

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2012/2013

PDFZarządzenie Nr 0050.3.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie : Przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku

Wersja XML