Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz okreslenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

PDFZarządzenie nr 0050.60.2019 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

PDFzałącznik. numer 1 do zarządzenia - Projekt uchwały

DOCXzałącznik numer 2 do zarządzenia - Formularz zgłaszania uwag

Wersja XML