Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019

 

PDFZarządzenie nr 0050.69.2020 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.191.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonani planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za 2019 r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za II kwartał 2019 r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za III kw. 2019 rok

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za IV kw. 2019 rok

Wersja XML