Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o przeprowadzeniu zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zn. spr.: ZO.7100.10.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2019 roku Nadleśnictwo Rudziniec zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia zabiegów ograniczających liczebność populacji chrabąszczy zagrażających trwałości lasów z zastosowaniem środka ochrony roślin. W roku bieżącym na terenie Nadleśnictwa Rudziniec spodziewana jest wzmożona rójka chrabąszczy: majowego i kasztanowca. Ograniczenie nadmiernej liczebności chrząszczy przeprowadzone zostanie na ogólnej powierzchni 160 ha, w Leśnictwie: Nogowczyce, położonym w zasięgu terytorium gmin: Ujazd ( Powiat Strzelecki) i Toszek ( Powiat Gliwicki).

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym na terenie Nadleśnictwa Rudziniec

Wersja XML