Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego

DOCXOgłoszenie o zamówieniu
PDFSIWZ
DOCSIWZ
PDFProjekt budowlany wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego
PDFDokumentacja fotograficzna
PDFZ -01 Kopia mapy zasadniczej
PDFZ-02 Plan sytuacyjny 2
PDFM-01 Rzut poziomu murów obronnych w rejonie osunięcia muru- stan istniejący
PDFM-02 Widok murów obronnych od strony wewnętrznej - stan istniejący
PDFM-03 Widok murów obronnych od strony zewnętrznej- stan istniejący
PDFM-04 Przekrój A-A stan istniejący
PDFM-05 Rama zabezpieczająca na czas prowadzenia prac remontowych
PDFM-06 Przekrój A-A stan projektowany na czas prowadzenia prac
PDFM-07 Rzut murów stan projektowany
PDFM-08 Przekrój A-A -Stan Projektowany

PDFProjekt remontu wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla murów obronnych zabytkowego zamku w Toszku - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys. Schemat sytuacyjny murów- biuro projektów Arkona 2011 z roku 2011
PDFrys. Mury inwentaryzacja- biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys. Mury inwentaryzacja- biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys.Mury elewacja południowo wschodnia i północno zachodnia- biuro projektów Arkona z roku 2011
PDFrys.Mury elewacja wschodnia i zachodnia- biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys.Mury elewacja południowa- biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys.Mury elewacja północna - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFDokumentacja fotograficzna - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFKarty katalogowe - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFPrzedmiar robót
PDFParametry równoważności
PDFSTWiOR
PDFPozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku i pozwolenie na budowę

DOCPlan wydarzeń

PDFInformacja o zapytaniach do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

DOCXogłoszeni o zmianie ogłoszenia

PDFZestawienie z otwarcia ofert
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wersja XML