Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego

DOCXOgłoszenie o zamówieniu

DOCSIWZ

PDFProjekt budowlany wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego

PDFDokumentacja fotograficzna

PDFZ -01 Kopia mapy zasadniczej

PDFZ-02 Plan sytuacyjny 2

PDFM-01 Rzut poziomu murów obronnych w rejonie osunięcia muru- stan istniejący

PDFM-02Widok murów obronnych od strony wewnętrznej - stan istniejący

PDFM-03 Widok murów obronnych od strony zewnętrznej- stan istniejący

PDFM-04 Przekrój A-A stan istniejący

PDFM-05 Rama zabezpieczająca na czas prowadzenia prac remontowych

PDFM-06 Przekrój A-A stan projektowany na czas prowadzenia prac

PDFM-07 Rzut murów stan projektowany

PDFM-08 Przekrój A-A -Stan Projektowany

PDFProjekt remontu wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla murów obronnych zabytkowego zamku w Toszku - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys. Schemat sytuacyjny murów- biuro projektów Arkona 2011 z roku 2011

PDFrys. Mury inwentaryzacja- biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys. Mury inwentaryzacja - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys.Mury elewacja południowo wschodnia i północno zachodnia- biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys.Mury elewacja wschodnia i zachodnia- biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys.Mury elewacja południowa- biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFrys.Mury elewacja północna - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFDokumentacja fotograficzna - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFKarty katalogowe - biuro projektów Arkona z roku 2011

PDFPrzedmiar robót

PDFParametry równoważności

PDFSTWiOR

PDFPozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku i pozwolenie na budowę

DOCPlan wydarzeń

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wersja XML