Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Toszek na temat Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.119.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek na temat Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 0050.119.2019 z dnia 29 maja 2019

RTFZałącznik Nr 1 do Regulaminu wyboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

DOCXZałącznik Nr 2 do Regulaminu wyboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

RTFZałącznik Nr 3 do Regulaminu wyboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

Wersja XML