Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050.135.2019 Burmistrza Toszka z dnia 05 czerwca 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu ośrodka pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.135.2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. w w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

DOCXZałącznik nr 2 Formularz zgłaszania uwag i opinii

PDFProtokół z konsultacji społecznych

Wersja XML