Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

Konsultacje społeczne  z  mieszkańcami Gminy Toszek oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 12 czerwca 2019 r.,  zakończenia na dzień 21 czerwca 2019 r. godz. 13:00

PDFZarządzenie NR 0050.142.2019 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2019 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciochowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice – zał. nr 1

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały – dla mieszkańców - zał. nr 2

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały – dla organizacji pozarządowych, podmiotów – zał. nr 3

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

Wersja XML