Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Możliwość zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Do piątku 13 września 2019 r. włącznie (do godziny 15:00!)  istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu I Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez:

  1. pełnomocników komitetów wyborczych;
  2. wyborców;

Ważne: wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Należy pamiętać, iż PIERWSZEŃSTWO W POWOŁANIU DO SKŁADU DANEJ KOMISJI MAJĄ OSOBY ZGŁOSZONE Z RAMIENIA KOMITETU WYBORCZEGO (osoby zgłoszone przez pełnomocników komitetów wyborczych).

W przypadku, gdy liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest równa ustawowemu składowi liczbowemu, komisja powoływana jest w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.

W przypadku mniejszej liczby członków niż ustawowy skład komisji, pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego  losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych. W celu uzupełnienia składu komisji pełnomocnicy wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów wciąż jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji, kolejnego uzupełnienia składu komisji dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa śląskiego po uzyskaniu zgody osoby, która ma uzupełnić skład komisji, a więc w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych indywidualnie.

Zgłoszenia  należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (wzór do pobrania poniżej), które można składać w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 8, parter) w Urzędzie Miejskim w Toszku.

Wynagrodzenie:

Członkom komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności w wysokości:

Po nowelizacji Kodeksu wyborczego w każdym obwodzie głosowania (w Gminie Toszek jest 7 obwodów stałych i jeden odrębny obwód głosowania) w wyborach do Sejmu i Senatu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą – jedną na obwód – bez podziału na tzw. komisje „dzienne’ i „nocne” . Przedmiotowy podział na 2 komisje pozostaje wyłącznie w przypadku wyborów samorządowych.

Kandydatem na członka komisji w wyborach do Sejmu i Senatu może być:

Kandydatem na członka komisji w wyborach do Sejmu i Senatu NIE może być:

Lista zarejestrowanych komitetów wyborczych dostępna jest pod linkiem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety

Szczegóły określa Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony) - do pobrania poniżej oraz pod linkiem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/uchwaly/35333

PDFUchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu - formularz dla wyborców indywidualnych

Wersja XML