Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzierżawa nieruchomości - archiwum

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - ogródki działkowe

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne

PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek przeznaczonych do wydzierżawienia do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródki warzywne

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

PDFOgłoszenie o przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości na cele rolne, które odbędzie się w dniu 20.01.2015 r.

PDFInformacja o wynikach przeprowadzonych przetargów w dniu 13.05.2014 r.

PDFInformacje o wynikach przeprowadzonych przetargów w dniu 30.04.2014 r.

PDFInformacje o wynikach przeprowadzonych przetargów w dniu 14.04.2014 r.

PDFOgłoszenie o przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości na cele rolne, które odbędą się w dniu 13.05.2014 r.

PDFOgłoszenie o przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości na cele rolne, które odbędzie się w dniu 30.04.2014 r.

PDFPierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat - Paczynka

PDFPierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat - Ciochowice

PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek przeznaczonych do wydzierżawienia do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródki warzywne

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

PDFInformacja o wyniku przetargu - Boguszyce

PDFInformacja o wyniku przetargu - Paczyna

PDFInformacje o wynikach przeprowadzonych przetargów w dniu 15.01.2014 r.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 6 listopada 2013

PDFOgłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na cele rolne, który odbędzie się w dniu 15.01.2014 r.

PDFWykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rolne oraz pod ogródki warzywne

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.58.2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: przeznaczenia o nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 6 marca 2013

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 6 marca 2013

PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek przeznaczonych do wydzierżawienia do 3 lat w przeznaczeniem pod ogródki warzywne

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 30 stycznia 2013

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonego przetargu działki 517/65 w Toszku

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonego przetargu działki 719 w Paczynie

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonego przetargu działki 26 w Kotulinie

PDFOgłoszenie - pierwszy przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonego przetargu działki 434/171

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonego przetargu działki 195/6

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonego przetargu działki 196/6

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonego przetargu działki 700/72

PDFOgłoszenie - pierwszy przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat

Wersja XML