Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zarzadzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

PDFzarządzenie nr 0050.223.2019 Burmistrza Toszka z dnia 23.09.2019 strona 1

PDFzarządzenie nr 0050.223.2019 Burmistrza Toszka z dnia 23.09.2019 strona 2

PDFProjekt uchwały

PDFzałącznik do uchwały

PDFuzasadnienie do uchwały

PDFformularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.223.2019 Burmistrza Toszka z dnia 23.09.2019 r

PDFklauzula informacyjna dotyczącą danych osobowych

PDFformularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.223.2019 Burmistrza Toszka z dnia 23.09.2019 r.

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Wersja XML