Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka z siedzibą przy ul. Wilkowickiej 2 na zajęcia prowadzone na basenie w Szkole Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 80 tam i z powrotem, w roku szkolnym 2019/2020

PDFZapytanie ofertowe.pdf

ODTzał. nr 1 Formularz ofertowy.odt

ODTzał. nr 2 Wykaz osób.odt

ODTzał. nr 3 Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji.odt

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML