Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie 0050.258.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFProjket uchwały o wyskości podatku od nieruchomości

PDFuzasadnienie do uchwały

ODTFormularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050. 259 .2019 Burmistrza Toszka z dnia 30.10.2019 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych

ODTFormularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050. 259 .2019 Burmistrza Toszka z dnia 30.10.2019 r

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

PDFSprostowanie do protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

Wersja XML